พอล ภัทรพล ลาวงการไปดูแลธุรกิจ

สำหรับพระเอกหนุ่ม พอล ภัทรพล ศิลป าจารย์ ที่มีผลง านมากมายทั้งด้านการแสดง พิธีกร และนั กร้อง ต่อมาเจ้าตัวได้ปร ะกาศวางมือจากวงการบันเทิงอย่ าง ถ า ว ร เนื่องจากเจ้าตัวนั้นจะหันไปทำในสิ่งที่ชอบนั่นคือด้านธุรกิจ

ซึ่งหนุ่มพอล ก็เรียนจบเอกการจัดการธุรกิ จระหว่างป ระเทศ จึงทำให้เขาสนใจเ รื่ อ งการลงทุuมากขึ้น อีกทั้งยั งเป็นที่ปรึ กษาด้านการเงิ นและนักเขียน จนติดอันดั บ Bestseller ที่ประส บความสำเร็จมากมาย

ล่ าสุดหนุ่มพอลได้ผั นตัวเองเป็นนั กธุรกิจและนักลงทุ นอย่ างเต็มตัวแล้วได้เผยว่า ทุกวันนี้มีเงิuปันผลหุ้น จากอสังหาริมท รั พย์ เป็นค่ าเช่ าที่ และเงิ นที่เก็บสะสมมาตั้งแต่ช่วงที่ทำงานในวงการบันเทิง

ปัจจุบันหนุ่มพอลได้ทำธุรกิจผลิตย าล ดไ ข้ Koolcapp โดยธุรกิ จตัวนี้สามารถสร้างร ายได้กับตนมากกว่า 100 ล้ าน หลายคนที่ฟังมันอาจดูเยอะแต่เราก็ลงทุuเยอะเช่นกัน เพราะบริษั ทผลิตย านั้นใช้ทุนที่สูงมาก และลงทุuในตลาดหลักทรัwย์แล้วก็มีล งทุuธุรกิจแบบที่สร้างเงิuกับไม่สร้างเงิu อย่ างหนังส ารคดี

ก็มีอีกอย่ างที่ลงทุuเกี่ยวกับศึกษาของเ ย าวช นทั้งนี้หนุ่มพอลได้ว่า ธุรกิจStar-up จะเป็นโอก าสใหม่ของไทย เพราะเราจะปรับทิ ศทางใหม่ที่สร้างงาน สร้างคน ให้ต่อสู้กั บเวทีโลกได้นอกจากนี้หนุ่มพอล ยังซื้อเรือนหอสุดหรูริม ท ะ เ ล ส า บ ด้วยน้ำพักน้ำแ ร งของตัวเองหลังจากที่แต่งงานกับสาวนอกวงการแล้ว

เจ้าตัวเผยว่าทุ กวันมันดีสุด ไม่คิดเ รื่ อ งการมีลูก และทั้งคู่ก็มักจะอวดความหวานให้แฟนได้ชมกันอยู่ตลอด หนุ่มพอลถือว่า เป็นคนที่ประส บความสำเร็จทั้งชีวิ ตคู่ การงาน และการเงิ น จนหลายคนต่างอิ จ ฉ ากันทีเดียว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *