“หมอลักษณ์” นักพยากรณ์ชื่อดัง เผย ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ประจำเดือน “กันยายน” วันไหนเหมาะกับการทำเรื่องใด เช็คเลย

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือน “กันยา ยน” 2565 ข้อมูลจากหนังสือปฏิทินโหร 2565 โดย หมอลักษณ์ ราชสีห์ และอาจารย์ฝ่ายวิชาการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์

1 “กันยายน” ฤกษ์ดี สตรีเป็นใหญ่ เหมาะแก่ การใช้ส ตรีนำ ติดต่อเจรจา เพื่อประ โย ชน์ ในการซื้อการขาย ให้สำเร็จสมปรารถนา

6 “กันยายน” สุดยอดดวงฤกษ์ประจำเดือน ฤกษ์มงคล เปิดบริษัท ขึ้นบ้านให ม่ ออกรถ ติดต่อเ จรจาจะสำเร็จ เกิ ดเป็นความมั่นคง

9 “กันยายน” ฤกษ์ดี ในกา รติดต่อเจรจา ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง เกื้อกูลให้ เกิดช่อง ทางของร ายได้ทำสิ่งที่พลาด ไปให้กลั บมามีโอกาสอีกครั้ง และสำเร็จ

14 “กันยายน” ฤกษ์ดี เห มาะในการเริ่มต้น ลงทุนทำธุรกิจที่ต้องกล้าคิ ด กล้าทำ กล้าได้กล้าเสี ย แลมุ่งมั่นตั้งใจ จะสำเร็จสมปธารถนา

15 “กันยายน” ฤกษ์ดี เ ห ม า ะ ใ นกา รติดต่อเจรจาค้า ขายแบบรวดเร็ว ใช้โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมในวัน นี้รับรอง ทรัพย์เข้าแบบรัวรัว

17 “กันยายน” ฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเปิ ดกิจการงานบริการ ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ การติดต่อเจรจาจะได้รับการเกื้อกูล ประสบความสำเร็จ

21 “กันยายน” ฤกษ์ดี ในการเปิดบริษัท กิจการห้างร้าน แ ลกเปลี่ยนซื้อขาย เปิดตัวสิ นค้าให้ได้ราคา และได้ รับการยอมรับเป็นที่นิยม

26 “กันยายน” วันขอเงินจากพระจันทร์ อธิษฐานขอพรจากฟ้า ขอโชคล าภจากพระจันทร์ ฤกษ์ดีเวลา 04.56 น. หรื อบวกลบก่ อน – หลังเวลาฤ กษ์ใน 12 ชม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *