“หมอลักษณ์” ฟันธง ชาวราศีนี้ เปลี่ยนอาชีพแล้วจะรวยขึ้น ทัน ต า!

ชาว ราศี เมษ มีด าว เสาร์โค จรอยู่ในภพที่ 10 เรือนกัมมะ ถ้ามีดาว จรในภพที่  10 ถือว่าเป็นองค์เกณฑ์ ดังนั้นชาวราศีเมษที่ยังไม่ “รวย” ยังไม่สาม ารถจะมั่นคง  ไม่ส ามาร ถ จ ะปร ะสบความ สำ เ ร็ จ อย่ างยื้อ หยุด!!งานเก่า เริ่มงานให ม่ เริ่มต้นใหม่ เพ ราะแ ปล ว่าในช่วงเวลานี้เป็นรอยต่ อของดาวมฤต ยูย้าย ซึ่งแปลว่าดาวนี้สำคั ญ 7 ปีเปลี่ยนครั้ง ตามโบราณว่าชั่ว 7  ที ดี 7 หน  เปลี่ยนงาน เปลี่ยน อาชีพ เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยน ที่อยู่ เปลี่ยนทุกอย่าง  แต่อย่าเป ลี่ยนคู่รักอันตราย เรื่องนี้ไม่ได้ทักไม่ได้เกี่ยว

แค่เปลี่ยน  อ า ชี พ อย่า ง ดารา  นักแสดงก็เปลี่ย นค่ายบ้าง เดี๋ยวนี้มีรูปแ บบของสื่อโซเชียลต่างๆ แต่ ก่อ นแอร์ไ ทม์เป็ นเฉพา ะเรื่องของทีวี เดี๋ยวนี้มีสารพัดสื่อ นี่คือองค์ประกอบแนวทางที่จะเป็นไป ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำ มาเป็นบทสรุปใน ทางโหราศาสต ร์ที่ว่า รา ศีที่ในช่ วงนี้เปลี่ย นอาชีพแล้ว “รวย” ได้แก่ ชาว ราศี  เมษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *