หมอช้างเผย 5 ราศี ดวงดีตลอดทั้งเดือน

สำหรับ ราศี ดวงดี อันดับ 5 “หมอช้าง” เผยว่า คือ ชาว ราศี ธนู ถือว่าเป็นรา ศีแห่งการโปรโมท อัน นี้จะเหมาะสำหรับ คนที่ทำงานประจำ ทำงานออฟฟิศ จะได้โปรโมทเลื่อนตำแหน่ง ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา มีชื่อเสียงในการทำงานมากขึ้น มีความก้าวหน้าที่ดีขึ้นโด ยเฉพาะดวงในช่ว งเรียกว่ากลางเดือน “สิงหาคม” ไปแล้ว การเจรจาติดต่อค้าขายกับต่างจังหวัดต่างประเ ทศไกลๆ การลงทุนในสิ่งใ หม่ๆ หรือแม้กระทั่งธุรกิจ หลายคน อยา กจะมุ่งไปทางออนไลน์ ราศีธนูเป็นราศีที่ลงทุนแล้วมีโอกาสได้ทั้งผลกำไร ผลตอบแทนที่ดี ดวง การเงิน อาจจะหมุนเงิ น เยอะหน่อย  แต่ว่ามีร ายได้ และมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาให้ชื่นใจในเดือนสิงหาคมนี้

สำหรับ ราศี ที่ ดวงดี อันดับ 4 “หมอช้าง” เผยว่า คือ ชา วราศีกรกฎ ในช่วงเดือน “สิงหาคม” นี้ถือว่าเป็นราศีที่ ก ารเงิน มีความ ชัดเจน มีความลงตัว มีโอกาสได้เงินก้อน ถือว่าเป็นช่วงที่การเงินแข็งแรง แต่ว่า ดวง การเงินจะดี มากๆ คือหลังจากกลางเดือนสิงหาคมไปแล้ว ชาวราศีกรกฎจะมีโอกาสทางการเงินที่ดี และที่สำคัญกรกฎยังเป็นราศีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของลางสัง หรณ์ ซิกเซ้นต์ อาจจะ ทำใ ห้เกิดในเรื่องของ ข่าวดี ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องโชคลาภเข้ามาด้วย แต่ว่ามีบางเรื่องที่อาจจะต้องเตือนกันเล็ กน้อย คือ  เรื่อ งของสุขภาพ เพรา ะว่าใน เ ดือนนี้คุณเป็นราศีที่เรื่องงานก็ยุ่งพอส มควร เงินก็ยุ่ งแบบดี แต่เรื่องสุขภาพต้องระมัดระวัง ใครที่มีโรคประจำตัว โรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่อ งของระบบทางเดินหายใจ อาก ารปวดศีรษะ ไมเกรน ฯลฯ ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ

สำหรับ ราศี ที่ ดวงดี อันดับ 3 “หมอช้าง” เผยว่า คือ ชาวราศี กุ มภ์ ถือว่าเป็นราศีที่มีความโดดเด่นอแ ละเป็นดา วรุ่งในช่วง เดือน “สิงหาคม” เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโ อกาส และการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ บางคนอาจจะไ ด้เริ่มงานใ หม่ บางคนอาจจะได้เซ็นสัญญา มีข้อตกลงหรือแม้กระทั่งการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เรียก ว่าเป็นราศีที่ดวงขาขึ้นทีเดียว และที่สำคัญไม่ไ ด้ขึ้นแค่เรื่องงาน การเงิน ก็ยังมีลุ้นที่จะมีข่า วดีเข้ามา ทำใ ห้ชาวราศี กุมภ์มีโอกาสไ ด้เงินก้อน มีการเติบโตที่ดีในเรื่องข องการเงิน อะไรที่เป็นงาน Project งาน ที่ต้องมีกา ร เซ็น สั ญ ญา เจรจาต่อรอง มีข้ อระบุเรื่องของเวลาจะยิ่งส่งผลให้ชาวราศีกุมดวงพุ่งทะยานไป ข้างหน้าเ ลยทีเดียว

สำหรับ ราศี ที่ ดวงดี อันดับ 2 “หมอช้าง” เผยว่า คือ ชาวราศีสิงห์ ก็เป็นราศีหนึ่งที่ในช่วงเดือน “สิงหาคม” มีข่าวดีเรื่อง การเงิน เข้ามา เรียกว่าจังหวะการเงินพุ่งเข้ามาหาช าวราศีสิงห์โดยตรงเล ย การงาน กิจการ ธุรกิจมีความก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้มากขึ้น มีผลกำไรที่ดี ผลตอบแทนที่ดี มีส่วนแบ่งที่ดีเข้ามา ก็เลยทำให้ การเงินของราศีสิงห์มี ความคึกคักมากเป็นพิเศษ และยังโดดเด่นเรื่องชื่อเสียง การเป็นมรารู้จัก หรืออาจจะได้โปรโมท ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งด้วยในเรื่องของการทำงาน โดยเฉพาะดว งจะดีมากๆ คือก ลางเดือนสิ งหาคมไปแล้วจะเป็นจั งหวะที่ดี หรือ ว่าจะมีเรื่ องเหน็ดเหนื่อย มีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเยอะหน่อย แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับทั้ง 3 ราศีนี้

สำหรับ ราศี ที่ ดวง ดี อันดับ 1 “หมอช้าง” เผยว่า คือ ชาวราศีเมษ ดาวมันมฤตยูย้ายออกไปแล้ว ส่งผล ดีหลา ยเรื่อง “ การเงิน” ก็เป็น เรื่องหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กัน จะส่งผลทำให้มีข่าวดีมีความก้าวหน้าเรื่องของการเงิน หยิบจับอะไรก็ เป็นเงินเป็นทอง ดวงดาวการเงินบางจริงๆ โดดเด่นจริงๆ แถ มยังมี ลุ้นดวงในเรื่องของโชคลาภเข้า มาด้วย รวมไปถึง ชาวราศีเมษที่อาจจ ะเคย มีปัญห าในเรื่อง ของหนี้สินเก่าๆ มีโอกาสเคลียร์ได้ใ นช่วงเดือน สิงหาคม นี้ จังหว ะดวงเรื่องอื่นก็โดดเด่นไม่แพ้เรื่อง “การเงิน” เช่นใ นเรื่องของการงาน ราศี เมษที่อยากจะลงทุนเริ่มต้น หรือว่าทำอะไ รใหม่ๆจังหวะดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายการลงทุน การเปลี่ ยนแปลง การเริ่มต้นนั้ นมีข่าวดีเข้าม าด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *