เช็กดวงชะตา เดือนสิงหาคม 6 ราศี ดวงการงานโดดเด่น กับ “หมอช้าง”

กลุ่มราศีที่ดวงการงานก้าวหน้า แต่ต้องระวัง ได้แก่ราศีกันย์ และราศีมีน

ราศีกันย์ 17 ก.ย.-17 ต.ค.
เป็นราศีที่ดวงการงาน จังหวะตั วเอ งจะ มีตัวช่  วยที่ดีเข้ามา เพี ยงแต่ต้องเตือนเรื่องความเครียด ความกดดันในการทำงานมีสูง คุณอาจจะมีความก้าวหน้าที่ดีมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น มี ตำแหน่งที่ดีขึ้นได้ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ยังเมตตา เพียงแต่เป้าหมายต่างๆ มันมีเข้ามาค่อนข้างเยอะ มีความคาดหวังในตัวชาวราศีกันย์เยอะม าก ก็เล ยทำใ ห้บางที เกิดค วามเครี ย ดตามมา ต้องย้ำว่าจะตัดสินใจอะไรช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ใจเย็นๆ โดยเฉพาะกลางเดือนไปแล้ว ความเครียดแรงกดดันมีเข้ามาเยอะ  ขอ  ใ ห้ คุณมั่นใจใ นฝีมือค วามสามารถ และในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ดวงเรื่องการเจรจายังคงส่งผลดี ผู้ใหญ่เมตตา ที่สำคัญมีลุ้นเรื่องโช คลาภด้วยให้พอได้หอมปา กห อมค อ

ราศีมีน 15 มี.ค.-13 เม.ย.
ยังคงเป็นราศีที่มีข่าวดีเข้ามาต่อเนื่อง แต่ ต้องเตือนในช่วงเดือนนี้เพราะว่าเป็นเดือนที่ต้องระวัง เรื่องอารมณ์ ความหงุดหงิด ใจร้อนเหมือนกับมีไฟมาสุมเวลาทำงาน ในแง่ของความสำเร็จ ก้าวหน้า การเริ่มต้นใหม่อ ยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเลย แต่ว่าบรรยากาส หรือว่าคนรอบตัวบางทีไม่ได้ดั่งใจชาวราศีมีนต้องระวัง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดี การติดต่อประสานงานก็ดี เป็นเรื่องปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมบางทีชวนโมโห ให้ระวังการออกหน้าจะมีปัญหา ฝากเตือนเรื่องการขับรถเดินทางช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ราศีมี นจะมีประเ ด็นเรื่องของยานพาหนะ รถเฉี่ยว รถชน

กลุ่มราศีที่ดวงการงานขาขึ้น ดาวรุ่งเดือนสิงหาคม 2565

ราศีเมถุน 15 มิ.ย.-16 ก.ค.
โดดเด่นมาก การเจรจา ติดต่อ ใครอยากสมั ครงานใหม่นัดเจรจาสอบสัมภาษณ์มีโอกาส ได้เปลี่ยน ได้ย้ายงานใหม่ ไปในทางที่ดีขึ้น หรือใครที่ยังทำงานอยู่ที่เดิมอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆ ต้อง สื่อสารติดต่อคนเยอะๆ  ก็จะส่ง ผลดีทำให้เกิดข่าว ดี พูดอะไรคนฟั งคนเชื่อทำให้เกิ ดความ ก้าวห น้าที่ดี โดยเฉพาะกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไป อาจจะเหนื่อ ยนิดห น่อยแต่ก็จ ะส่งผลดี

ราศีกุมภ์ 13 ก.พ.-14 มี.ค.
เป็นราศีที่มีความโดดเด่น และเป็นดาวรุ่ง เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นข อง โอกาสและการทำงานในรุปแบบใหม่ บา งคนได้เริ่มงานใหม่ บางคนได้เซ็นต์สัญญามีข้อตกลง หรือแ ม้ กระทั่งกา รมีธุรกิจเป็น ขอ งตัวเอง เรียกได้ ว่า เป็นดวงขาขึ้นเลยทีเดียว ที่สำคัญ การเงินยังมี ลุ้นที่จะมีข่าวดีเข้ามาทำให้มีโอกาสได้เงินก้อน ดังนั้นอะไ รที่ เป็น งานโปรเจค งานที่ต้ องมีการ เซ็นต์สัญ ญา เจรจาต่อรอง มีข้อระบุเวลาจะยิ่งส่ง ผลให้ดวงพุ่งทพยานไปข้างหน้าเลยทีเดียว

ราศีธนู 16 ธ.ค.-14 ม.ค.
เป็นราศีแห่งการโปรโมท เหมาะสำหรับคนทำงานประจำ ทำงานออฟฟิศ ได้โปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ผู้หลั กผู้ใหญ่เมตตา มีชื่อเสียงในการทำงานที่มากขึ้น มี ความ ก้าวห น้าที่ดีขึ้น โ ดยเฉพาะช่ว งกลางเดือน สิงหาคมไปแล้ว หรือการเจรจาติดต่อค้าขายกับต่างจังหวัด  ต่าง ประเทศไกลๆ การลงทุนในสิ่งใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งธุรกิจออน ไลน์ ร าศีธนูเป็นราศีที่ ลงทุนแล้วมีโอกาส ได้ทั้งผลกำไร ผลตอบแท นที่ดี ดวงการเงินอาจจะ หมุนเงินเยอะหน่อย แต่ว่ามีรายได้ และข่ าวดีเข้ามาให้ชื่นใจ

ราศีที่ดวงพุ่งแรง แต่มีทุกขลาภ

ราศีพฤษภ 15 พ.ค.-14 มิ.ย.
เป็นราศีที่ ดาวมฤตยู เพิ่งย้ายเข้ามาได้เดือนกว่าๆเอง ซึ่งเดือนสิงหา คมนี้ มีดวงดาวอีกดวงคือ “ดาวอังคาร” เป็นด าวแห่งควา มกล้า ความขยัน โอกาสและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ซึ่งก็ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภมีสภาพแวดล้อมมีสังคมมีไอเดีย มีความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายอย่าง แต่ที่ต้องเตือน คือ บางอ ย่างมันอาจจะใหม่แบบที่เราไม่ได้ถนัดบ้าง ไม่คุ้ นเคยบ้ าง เลยทำให้มีอุปสรรค มีปัญหาเกิดขึ้นตามมา แต่เชื่อว่าไม่ได้เกิ นคว ามสามารถของชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอน ที่สำคัญ ใครที่วางแผน เรื่ องงานเ อา ไว้แล้ว ตั้งแต่ ต้นปี ไม่ ได้เริ่มทำสั กทีในช่วงเดือนสิ งหา คมนี้เป็นจังหวะ ที่ดี ฝากเตือนเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ แนะนำให้บริ จาคเลือด ทำบุ ญโรง ศพ ไถ่ชีวิตโคก ระบือ ทำบุ ญที่เกี่ยว กับโรงพยาบา ล ด้วยเลขของด าวมฤตยู คื อเลข 0 แนะนำ 10, 100, 1,000 ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดว งได้ เป็นอย่ างดี

ราศีมังกร 15 ม.ค.-12 ก.พ.
มีโอกาสมีโชคลาภในช่วงเดือนสิ งหาคมนี้ ด้วยเป็น ราศีที่มีลางสังหรณ์แม่นยำ ลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงจะส่งผลดี ได้กำไร ผลตอบแทนที่ดี ฝากเตือนเรื่องงานที่จะวุ่นมาก โดยเฉ พาะงานที่ต้องแก้ไข โดนสั่งแก้งาน ห รื อการเปลี่ยน แปลง การยกเลิกดังนั้นความวางแผนให้ดี รวมถึงมีแผนสำรองด้วย เตือนเรื่องสุขภาพ ระวังเรื่องโรคภัยไข้ เจ็บที่เกี่ ยวข้องกับกล้ามเนื้อ กระดูก แ นะนำให้ส วดมนต์ ไหว้พ ระ เป็นการทำบุญที่ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็อยู่กับบ้านก็ทำได้ การสวดมนต์เป็นประจำก่อนนอน หรือก่อนออกจากบ้า น เพื่อเป็นการแก้เคล็ดและเสริมดวงให้เฮง  ให้ปังมากยิ่งขึ้นด้วย

ราศีพิจิก 17 พ.ย.-15 ธ.ค.
จะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาจังหวะดวงดา วส่งผลให้เรื่องการเริ่มต้นงานใหม่ๆ ข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามา แต่ต้องเตือนเรื่องดราม่า เรียกว่าถูกใส่ร้าย นินทา ทำใหเกิดความเข้าใจ ผิดขึ้นได้ง่าย ส่วนเรื่องหุ้นส่ว น คู่ครอง คู่สัญญ า ระวังเรื่องความขัดแย้ง ส่ วนเรื่องสุขภาพนั้นมี เรื่องเจ็บตัว แนะนำ การทำบุญ ที่เกี่ยวข้อง กับโรง พยาบาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *