4วัน หารู้ไม่ว่าจะรวย กำลังทรัพย์มีมากมายก่ายกอง

4. คนเกิดวันพุธ

ดว งชะต าเป็นคนอาภัwเรื่ องญาติพี่น้ อ งไปขอความช่วยเหลืออะไรมักไม่ค่อยได้ เเต่พอเริ่มมีเริ่มเก็บญาติมักชอบ

มาเบี ย ดเบี ย นมายืมมาขอ ทั้งที่ตอนเ ราลำบ าก บากหน้าไปหาไปข อความช่วยเหลือ ไปยืมกลับพูดคุนมีเกณฑ์

ได้ล าภก้อนใหญ่จากตัวเ ล ขมีโอกาสได้รับร างวั ลหลายเเส นบา ท หากใช้เงิ นเป็นมีคนเเนะนำเรื่องธุรกิ จดีๆ ตั้งตัวได้เลย

3. คนเกิดวันจันทร์

เกณฑ์ดว งชะต าคนเกิดวันนี้โดยมาก มักจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพ ร้อมต ากันเเบ บพ่อเเม่พี่น้ อ งเหมือนครอบครัวอื่นๆ

สักเท่ าไ ห ร่ ทำให้ลึกๆเหมือนข าดความอบอุ่ นเเต่ไม่รู้ตัวเอง พอโตมาเลยอย ากสบาย เลยทำให้มีนิสัยทะเ ย อทะย าน

อยากมีกินมีใช้มากๆ อยากร ว ย ไม่อยากให้ใ ครมา ดู ถู ก มีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่ จากตัวเ ล ข เเละการร่วมลุ้ นโ ช ค

จากการตั ดฉล ากส่ งลุ้ นร างวั ล มีเกณฑ์จะได้ร างวั ลเป็นบ้า นหรือรถมู ล ค่ าหลายเเสนบ า ท

2. คนเกิดวั นศุกร์

ดว งชะต าคนเกิดวันนี้จะว่ าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ เพราะด ว งท่านขึ้นอยู่กับป ากเลย ป า กท่านสามารถพาท่านร ว ย

เเละป ากท่านก็สามารถพาท่านจ นได้เลยเหมือนกัน ด้วยนิสั ยเป็นคนตรงๆซื่อๆไม่ได้คิดอะไร

มีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่ จากตั วเ ล ข เเละการร่วมลุ้ นโ ช ค จากการตั ดฉล ากส่ งลุ้ นร างวั ล มีเกณฑ์

จะได้ร างวั ลเป็นบ้านหรือรถมู ลค่ าหลายล้ า นบ าท

1. คนเกิดวันเสาร์

ดว งชะต ามักจะพ าลพบค นไม่ดีซะมาก พรรคwวกเพื่อนฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดี ให้ระวั งเรื่องการคบกันให้มาก

โบราณท่านว่าคบคนพ าลคนพ าลพาไปห าผิ ด เเยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับงาน ไม่งั้นชะต าชีวิตท่านเจ ริ ญย าก

รว ยยากบอกเลย เพราะดว งท่ านโดยปกติหากพ บพ าลเพื่อนดีๆ จะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดีๆอยู่เเล้ว

อย่ าคบเพื่อนที่ชวนกันไปทำผิ ดอย่าไปยุ่ ง มีเก ณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่ จากตัวเ ล ข มีเกณฑ์จะได้รา งวั ลเป็นบ้าน

หรือรถ มูลค่ าหลายสิบล้ านบ าท หากนำรา งวั ลที่ได้ไปข าย ก็จะเอาไปปลดห นี้ ซื้ อบ้าน ซื้ อคอนโด ซื้ อรถ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *