จัดอันดับ 5 ราศี ดวงเด่นเรื่องการเงินมีสิทธิ์ได้เป็นเศรษฐีใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง

เมื่อวันเ วลาเปลี่ยนแปล ง ดวงชะตาก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย หมอไก่ พ.พาทินี เปิดเผยร าศี ที่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ดว งชะตาราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ล ะราศีก็จ ะมีดีกันคนละเรื่อง มีอยู่ด้วยกั นถึง 5 ราศี ที่ดวงการเงินโดดเด่น มีโอกาสเปลี่ยนสถาน ะจากคนธรร มดากลายเป็ นเศรษฐี

ราศีกุมภ์ :  สำหรั บเรื่องที่ทำให้ชาว ราศีกุมภ์ยิ้มได้มากที่สุดก็คือ เรื่องการเงิน โดยรวมดวงด้านการเงินดีตั้งแต่ช่วงกลางปียาวไปถึงปลายปี ถือว่าเป็นราศีที่รวยแบบเงียบๆ แต่รว ยมาก!! โดยมากชาวราศีกุมภ์จะได้รายได้ ได้โชคลาภจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลัก จะมีโอกาสดีๆ ในการทำเงินเข้าม าในชีวิต หากคุณใช้จังหวะช่ว งที่ดวงดีให้เป็นปร ะโยช น์ ก็จะทำให้ฐานะมั่นคงก้าวหน้าไปอีกขั้น

ราศีพิจิก : ชาวราศีพิจิกก็ถือว่าเป็ นอีกรา ศีที่ดวงการเงินปังจัดหนัก รายได้ของคุณจะมาจากหลากหลายช่องทาง บางคนอาจจะทำอาชีพหลักคว บอาชีพเสริมไปด้วย หรืออาจจะมีทรัพย์ให้คน อื่นเช่า ทำให้ได้เ งินทองมากมา ย  ทั้ งงาน หลักงานเส ริมมาเพียบ ส่วนเรื่องการลงทุนนับว่าดี มีโอกาสได้กำไรงอกงาม หากหวังเรื่องเ งินจะ มีโอก าสได้สมใจไปทุ กประ ก า ร

ราศีกรกฎ : นับตั้งแต่เข้าเดือ นมิถุนายน ดวงการเงินของชาวราศีกรก ฎจะดีขึ้นทั นที รายได้เข้ามามาก มีโอก าสทางการเงินเข้ามาเยอะ แม้ว่าจะมี บางช่วงที่ดวงทรัพย์รั่วบ้าง แต่ก็ ไม่ เป็นอุปสรรคในการสร้างฐ านะ แต่อย่างใด เพราะถ้าวางแ ผนดีๆ ตำแหน่งเศรษฐีใหม่อยู่ไม่ไ กลเกิ นเอื้อมแ น่น อน

ราศีเมษ : เป็นอีกราศีที่ปังเรื่ องเงิน หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นท อง หาเงินได้ง่าย หมุนเงินคล่องตัว หากชาวราศีเมษมีปัญห าเรื่องการเงินในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาจะคลี่คลาย และความมั่นค งท างการเงินจะเข้ามาแท นที่

ราศีสิงห์ : ชาวราศีสิงห์ เป็นราศีที่สู้แล้วรวย บอกเ ลยว่าช่วงครึ่งปีห ลังคุณจะเหนื่อยมากกกก แต่ก็มีโอ กาสรวยมากเช่นกัน ห ากคุณจะหวังเรื่องโชคลาภที่ทำให้รว ยแบบฉับพ ลัน อันนี้จะยากหน่อย แต่ถ้าห วังรวยจากการทำ งาน หมอไก่บอกไ ด้เล ยว่า คุณได้สิ ทธิ์นั้นเดี๋ ยวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *