4 วันเกิด พญานาคให้โชค ชะตารับทรัพย์เงินทอง

4 วันเกิ ด ที่ ดว งดี พญานาคจะให้โชค ได้แก่ คนที่เกิ ดวันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

โดยคนที่เกิ ด 4 วันนี้ มีเกณฑ์พ้นเคร าะห์ หลั งจากที่ 3-4 ปีที่ผ่านมาเจอแต่อุปสรรค

หาทางออกไม่ เจอ แต่หลังจากนี้ องค์ปู่พญานาค จะดลบั นดาลให้เงิ นให้ทอง

เคร าะห์กร ร ม สิ่งเลวร้ าย จะผ่านพ้นไป การงานที่ดี เ งินทองจะเข้ามา

1. คนเกิ ดวันพุธ

คนที่เกิ ดวันพุธ เป็นคนที่มีมนุ ษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา

มีศิลปะในการพูด เหมาะกับอาชี พค้ าขาย หรือทำธุรกิจต่ างๆ เป็นค นที่มีสติปัญญาดีเยี่ยม

เฉลียวฉลาด แต่ขี้หลงขี้ลืม ปรับตัวเก่ง รักธรรมชาติ นอบน้อม

2. คนเกิ ดวันศุกร์

คนเกิ ดวันศุกร์มักมีดว งชะต าดี ต กน้ำไม่ไ หลต กไ ฟไม่ไหม้

มักจะลำบ ากได้ไม่นาน เพร าะกร ร มดี บุ ญเก่าหนุนนำ เป็นคนมีน้ำใจ

ขยันทำงาน ซื่อต รง อดอ อม แนะนำให้หมั่นทำบุญ ทำทาน

3. คนเกิ ดวันเสาร์

คนเกิ ดวันนี้เป็นคนดว งแข็ง ต่อให้มีอุ ปสรรค ก็สามารถผ่านพ้นไปได้

มีลักษณะของความเป็นผู้นำ หนั กแน่น มีศักดิ์ศรี ไม่เอาเปรียบใคร

และตรงไปตรงมา อาชีพคือรับร าชก าร ข้อเสียคือ เป็นคนพูดก่อนแล้วคิดทีหลัง

4. คนเกิ ดวันอาทิตย์

คนเกิ ดวันนี้ว าสน าดี มีบุญ ส่วนให ญ่เป็นคนที่มียศ ฐานะ ทรั พย์ และบริวาร

แต่เป็นคนทำคุณค นไม่ขึ้น แต่มีค นคอยเกื้อกูลส่งเสริมอยู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *