ยืนตักแกงทั้งน้ำตา ร้านไร้คนอุดหนุน

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาติดตามเรื่องรา วของคุณตา วัย 80 ปี ยืนตักข้าวแกงทั้ งน้ำตา ไม่มีลูกค้าเข้าร้าน ทั้งตัวเหลือเงินเพียง 4 บาท

ย้อนกลับไปในปี 2533 กา นตะ ประสาท และ ปัฐมี เทวี ภรรยาของเขา เปิดร้านอาหารข้างทางเล็ก ๆ ริมถนน

ในย่ านมัลวิยานคร ทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลี โดยอาหารที่ขๅยเป็นแกงทั่วไปสไตล์อินเดียเหนือ

เสิร์ฟกับข้าวและแป้งนาน หรือโรตี ขๅยในร าคาถูก ทำสดใหม่ถูกวัน และมีรสชาติอร่อย

ตลอดระย ะเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองมีรายได้พอประทังชีพ

จนกระทั่งช่วงการแพ ร่ระบาดของโ รคโควิด 19 มาถึงอินเดีย รายได้ของร้านก็ถดถอยลงมาก บางวันแทบไม่มีลูกค้า อาหารที่ทำไว้ก็เหลือทิ้ง

จนมาถึงจุดที่สองตา-ยายตัดสินใจว่ามันค งถึงเวลาปิดกิจการ ทว่าคลิปวิดีโอเพียงคลิปเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published.